Promocja – Polowanie na rabaty

Ostatnio w Elixir Day SPA mamy wiele powodów do świętowania. Niedawno oddaliśmy do użytku gabinety na dolnym poziomie naszego salonu, a teraz uruchamiamy dla Was nową stronę internetową.

Taka okazja, aż prosi się o specjalną promocję!
Zabawcie się razem z nami i skorzystajcie z promocji polując na rabaty.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w promocji?

To proste:

  1. w czasie trwania Promocji znajdź na Stronie Internetowej jeden z 17-tu Kodów Rabatowych ukrytych w tekstach na podstronach,
  2. polub nasz Fanpage na Facebooku,
  3.  sprawdź na naszym Fanpage czy znaleziony przez Ciebie Kod Rabatowy nie został już wpisany w komentarzu postu przyklejonego na górze Fanpage (jeśli znaleziony przez Ciebie Kod Rabatowy został już wpisany przez kogoś innego w komentarzu, oznacza to, że Kod ten został już wykorzystany i nie możesz go użyć, ale nic straconego, zapoluj jeszcze raz!),
  4. jeśli znaleziony przez Ciebie Kod Rabatowy nie został jeszcze wpisany przez inną osobę w komentarzu postu, nie zwlekaj i wpisz go w komentarzu zanim ktoś Cię ubiegnie,
  5. jeśli wpisałeś/łaś jako pierwsza osoba kod w komentarzu, skontaktuj się z nami  za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku i poinformuj nas o chęci wykorzystania Kodu Rabatowego, podaj swoje dane (imię, nazwisko, telefon, mail) oraz umów się na wizytę (umówiona data usługi nie może być późniejsza niż data zakończenia Promocji czyli 15 grudnia 2017r.).

Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin promocji

Regulamin promocji „Polowanie na promocje”

I. Postanowienia wstępne

1

Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Polowanie na rabaty” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
.

2.

Organizatorem promocji „Polowanie na rabary” (zwanej dalej „Promocją”) jest Elixir Day SPA Beata Sobarnia ul.  Graniczna 235, Wola Zachariaszowska (zwany dalej „Organizatorem”).

3.

Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://www.elixirdayspa.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) oraz Fanpage na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/ElixirDaySPA/ (zwanego dalej „Fanpage”).

4.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18-ty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Po spełnieniu  warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1.

Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z rabatu procentowego (zwanego dalej „Rabatem”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto  na wybrane usługi Elixir Day SPA za pomocą 17szt. jednorazowych Kodów Rabatowych, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi na usługi Elixir Day SPA.

3.

Uczestnik Promocji nie może skorzystać z więcej niż jednego Kodu Rabatowego.

4.

Kod Rabatowy może być użyty tylko raz i tylko  przez jednego Uczestnika Promocji, oznacza to, że jeśli jeden z Uczestników Promocji potwierdzi na stronie Fanpage, znalezienie Kodu Rabatowego, to ten sam kod nie może już zostać użyty przez innych Uczestników Promocji.

5.

Promocja obowiązuje od dnia 18 października 2017 r. od godziny 9.00 do dnia 15 grudnia 2017r. do godziny 21.00.

6.

Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup usług w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny za usługi podlegające Promocji).

7.

Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 – w czasie trwania Promocji znaleźć na Stronie Internetowej Kod Rabatowy ukryty w tekstach znajdujących się na podstronach,
 – polubić Fanpage Elixir Day SPA na Facebooku,
 – sprawdzić na Fanpage, czy znaleziony Kod Rabatowy nie został już wpisany w komentarzu postu przyklejonego na górze strony,
– jeśli znaleziony Kod Rabatowy został już wpisany w komentarzu przez innego Uczestnika Promocji nie może zostać użyty ponownie,
– jeśli znaleziony Kod Rabatowy nie został jeszcze wpisany w komentarzu postu przyklejonego na górze strony, Uczestnik promocji powinien wpisać Kod Rabatowy w komentarzu pod postem,
 – Uczestnik Promocji, który jako pierwszy wpisał Kod Rabatowy pod postem powinien skontaktować się za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku z Elixir Day SPA w celu poinformowania Organizatora o chęci wykorzystania Kodu Rabatowego, podania swoich danych (imię, nazwisko, telefon, mail) oraz umówienia daty wykonania usługi (umówiona data usługi nie może być późniejsza niż data zakończenia Promocji).

8.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.

9.

Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za usługę zakupioną przez Uczestnika Promocji w Salonie Elixir Day SPA i objęta Promocją zostanie pomniejszona o rabat, którego wysokość jest podana w  pierwszym członie  (przed znakiem „-„) Kodu Rabatowego (np. 15%-Ckdn7x, gdzie „15%” to procent rabatu udzielonego na daną usługę), liczonym od pełnej, regularnej ceny brutto Usługi .

10.

O tym, który Uczestnik Promocji jako pierwszy wpisał  Kod Rabatowy, decyduje kolejność komentarzy pod postem.

11.

Wpisanie przez Uczestnika Promocji Kodu Rabatowego do komentarza postu przyklejonego na górze strony jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik Promocji  zapoznał się z regulaminem  i go zaakceptował.

12.

W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z  tego rabatu  tylko jeden raz.

13.

Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzach lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

14.

Uczestnik Promocji, dokonując zakupu usług  w Elixir Day SPA ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.

 

III. Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: beata@elixirdayspa.pl

2.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3.

Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4.

Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL:
  http://elixirdayspa.pl/promocja-polowanie-na-rabaty i wchodzi w życie od dnia 18.10.2017r.

2.

O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane  im w Regulaminie Promocji.

3.

Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocji będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 – zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 – zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

5.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Stronie Internetowej, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika Promocji w prywatnej wiadomości na Facebooku w czasie rejestracji Bonu Rabatowego.

6.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Stronie Internetowej.

Umów się na wizytę – tel.: 12 388-51-56