Promocja TY + nowy klient

Jak to działa?

W grudniu przy każdej wizycie w Elixir Day SPA, w czasie której skorzystasz z przynajmniej  jednej naszej usługi, otrzymasz bon rabatowy, składający się z dwóch części. Jedną część zachowaj dla Siebie, a drugą daj osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystała z usług Elixir Day SPA.

 W styczniu Ty i osoba, której dasz kupon będziecie mogli skorzystać z 10% rabatu na usługi i kosmetyki sprzedawane w naszym salonie.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji zamieszczonym poniżej.

Regulamin promocji
"Ty + nowy klient"

I. Postanowienia wstępne

1.

Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Ty + nowy klient” określa zasady funkcjonowania Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2.

Organizatorem promocji „Ty + nowy klient” (zwanej dalej „Promocją”) jest Elixir Day SPA Beata Sobarnia ul.  Graniczna 235, Wola Zachariaszowska (zwany dalej „Organizatorem”).

3.

W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18-ty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1.

Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z rabatu procentowego w wyskokości 10% (zwanego dalej „Rabatem”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto na usługi Elixir Day SPA oraz kosmetyki sprzedawane w salonie ElixirDaySpa.

2.

Promocja obowiązuje od dnia 05 grudnia 2017 r. od godziny 9.00 do dnia 31 stycznia 2017r. do godziny 21.00. i dzieli się na dwa etapy:

  1.  etap, trwający od 05 grudnia 2017r. od godziny 9.00 do dnia 31 grudnia 2017r. do godziny 21.00, w którym klient otrzymuje bon rabatowy zwany dalej „Bonem Rabatowym”.
  2. etap, trwający od 02 stycznia 2018r. od godziny 9.00 do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 21.00, w którym klient, po spełnieniu warunków promocji, może skorzystać z rabatu na usługi i kosmetyki sprzedawane w Elixir Day SPA.

3.

Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup usług w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny za usługi i towary podlegające Promocji).

4.

Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  1. W czasie trwania 1. etapu Promocji tj. od 05 grudnia 2017r. od godziny 9.00 do dnia 31 grudnia 2017r. do godziny 21.00, przyjść do  Elixir Day SPA i skorzystać z przynajmniej  jednej usługi oferowanej w salonie Elixir Day SPA. W czasie tej wizyty Klient otrzymuje Bon Rabatowy, składający się z dwóch części.
  2. Część Bonu Rabatowego, oznaczoną napisem „TY” Uczestnik Promocji powinien zachować
  3. Część Bonu Rabatowego, oznaczonego napisem „nowy klient”  Uczestnik promocji powinien przekazać osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystała z usług Elixir Day SPA, zwanej dalej „Nowym Klientem”.
  4. Uczestnik Promocji i Nowy Klient mogą skorzystać z rabatu 10% w okresie 2. etapu Promocji tj. od 02 stycznia 2018r. od godziny 9.00 do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 21.00. Z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji nabywa prawa do rabatu 10% na usługi i kosmetyki sprzedawane w Elixir Day Spa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy rekomendowany przez niego Nowy Klient, skorzysta z usług Elixir Day SPA w czasie trwania 2. etapu Promocji. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o nabyciu prawa do skorzystania z rabatu 10% w formie, jaka została przez niego ustalona przy przyjęciu kuponu rabatowego.

5.

Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko w czasie trwania 2 etapu Promocji tj. od 02 stycznia 2018r. od godziny 9.00 do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 21.00.

6.

Kupony Rabatowe nie mogą być sumowane – w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego Kuponu Rabatowego.

7.

Kupony Rabatowe nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.

8.

Kupon może obniżyć wyłącznie cenę usługi lub towaru i ma zastosowanie tylko dla usług i towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla usług i produktów, których cena jest już obniżona.

9.

 Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

10.

Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie lub mailowo bezpośrednio do Wystawcy pod adresem: Beata Sobarnia Elixir ul.Graniczna 235, 32-087 Wola Zachariaszowska lub na adres e-mail: biuro@elixirdayspa.pl

11.

Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.

12.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Umów się na wizytę – tel.: 12 388-51-56